۵ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

دربارە ما

دربارە ما

دیدگاه چاونیوز (مرکز حقوق بشر کردستان ایران) “چاونیوز” وب سایت رسمی “مرکز حقوق بشر کردستان ایران” میباشد. مرکز حقوق بشر کردستان ایران، موسسەای است مستقل کە در حوزە حقوق بشر از سوی جمعی از فعالین حقوق بشری، فرهنگی و سیاسی در سال ١٣٩۵ در کردستان ایران؛ تاسیس و ادارە خواهد …

ادامه نوشته »