۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

صفحە رسمی وزارت امور خارجە امریکا تصویری منتشر کرد

چاونیوز: صفحە فارسی وزارت خارجە آمریکا با انتشار این تصویر نوشتە است: چرا مردم ایران رژیم (جمھوری اسلامی) اعتماد ندارند!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.