۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

گزارش نقض حقوق بشر در کوردستان ایران، طی سە ماهە زمستان، جمع بندی کل سال ١٣٩٩

چاونیوز: گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران از سوی دستگاە قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ٢۶ صفحە از طرف مرکز حقوق بشر کوردستان ایران تهیە و تنظیم شدە است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.