۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

بیانیە مرکز حقوق بشر کوردستان ایران در رابطە با اعتراضات منطقه اهواز

چاونیوز: سرکوب شدید اعتراضات مسالمت آمیز مردم عرب و دیگر ملیتهای ایران کە همدلی خود را با منطقه اهواز نشان دادند، بە شدت محکوم میکنیم و از نهادهای حقوق بشری و کشورهای متعهد دمکراتیک خواستاریم کە نسبت بە خشونت شدید و نقض آشکار حقوق بشر توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران از همه امکانات و ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از تداوم آن استفاده کنند.

همچنین در این بیانیە آمدە: “ژینوساید” زیست محیطی دیگری در کوردستان مشابه اهواز در حال وقوع است.

متن بیانیە بدین شرح است:

ملیتهای متنوع ایران!

مردم فهیم و رنج کشیدە اهواز!

اعتراضات بر حق روزهای اخیر ملت عرب نسبت بە مشکل بی آبی و سرکوب شدید و خشونت بار نیروهای امنیتی هر وجدان بیداری را می آزارد. مردمانی که در صد سال اخیر با بهانەهای گوناگون مورد تبعیض و آزار قرار گرفتەاند، جغرافیایی که منبع سوختهای فسیلی و آبهای شیرین روان است، بەدلیل سوءمدیریت و تبعیض سیستماتیک غارت، تخریب و مهاجرت جوانان و نخبگان آن و نیز افزایش آسیب های اجتماعی را دو چندان کرده است، جای بسی نگرانی است.

منابع آب ایران به‌طور جدی از ساختار نامناسب حکمرانی و مدیریتی آب رنج می‌برد. برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی برای پروژەهای کلان وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده‌است. از نشانه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و طوفان‌های گرد و غبار است. در چند سال اخیر با پروژەهای غیرکارشناسی و ویرانگر سدسازیهای مشابه اهواز، سامانه انتقال آبهای کوردستان بە خارخ از این جغرافیا، در آیندەای نزدیک شاهد خشک شدن چشمەها، فرونشست زمین و خشکانیدن منابع آبی زیرزمینی خواهیم شد کە این امر خطرناک در حال حاضر نیز با خشک شدن بسیاری از چشمەها و چاههایی کە قبلا جهت مصارف کشاورزی ایجاد شدە بودند، قابل تائید است. این یک نوع “ژینوساید” زیست محیطی است. هیچ دلیل علمی بر انتقال آبها، تخریب روستاها و کوچانیدن مردم، تخریب جنگلها و، زیر آب بردن غنی ترین بخشهای کشاورزی، تغییر مسیر رودخانەها و دەهها مشکلات دیگر در کوردستان وجود ندارد.

“مرکز حقوق بشر کوردستان ایران” ضمن همدردی با خانواده جان باختگان، خود را با آنان همصدا دانسته و آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان را خواستار است همچنین سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم عرب و دیگر ملیتهای ایران کە همدلی خود را با اهواز نشان دادند بە شدت محکوم میکند و از نهادهای حقوق بشری و کشورهای متعهد دمکراتیک خواستار است کە نسبت بە خشونت شدید و نقض آشکار حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، از همه امکانات و ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از تداوم سرکوب‌ها استفاده کنند.

مرکز حقوق بشر کوردستان ایران ۴ مرداد ١۴٠٠
٢۶ ژوئیە ٢٠٢١

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.