۵ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

معلم و دانش آموزان روستای باوان خواستار همکاری سریع حکومت برای پیدا کردن سه کولبر مفقودی شدەاند

بە گزارش چاونیوز: تاکنون جستجو برای پیدا کردن سه کولبر مفقود شده روستای باوان که توسط نیروهای مردمی با کمترین امکانات در حال انجام است بی نتیجه مانده است.

در همین ارتباط یک منبع در منطقە مرگور بە “چاونیوز” گفت: مردم منطقه مرگور از عملکرد مسئولین حکومتی ناراضی هستند و در شبکه های اجتماعی هم به عدم همکاری مسئولین حکومتی اشارە کردە کە بەهیچ وجە آمادە کمک نبودەاند و جز در مواردی برای تبلیغ و خودشیرینی تا روستا آمدە و بعد از آن کسی آنها را ندیدە و تمامی قول و وعدەهایشان نیز سرابی بیش نبودە است.
ایشان همچنین اضافە کرد: بعد از بارش سنگین برف نیز بیشتر راههای ارتباطی روستاهای این منطقە مسدود شدە و مردم خود بەیاری همدیگر راهها را باز و هیچ یک از مسئولین مربوطە حتی زحمت بەخود ندادە بازدیدی از وضعیت منطقە انجام دهند.

عصر روز چهارشنبە ٢٢ دیماه ١۴٠٠، سە کولبر اهل روستای “باوان” از توابع منطقە مرگور(اورمیە) با نامهای “اسعد سیدانی، بایزید(بهلول) سیدانی و بارزان مهینی” بە دلیل شدت برف و کولاک در منطقە مرزی درە “بینار”(کوهستان دالانپر)، گیر کردە و تاکنون از سرنوشت آنان خبری در دست نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.