۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

دادگاهی دو فعال کارگری اهل سقز

چاونیوز: دو فعال کارگری اهل سقز از سوی دادگاە انقلاب این شهرستان دادگاهی شدند.

بەگزارش چاونیوز(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، روز چهارشنبە ۶ بهمن‌ماە دو فعال کارگری بەنام‌های “محمود صالحی” و “عثمان اسماعیلی” اهل شهرستان سقز از سوی شعبەی ٣ دادگاە این شهر بەاتهام “تبلیغ علیە جمهوری اسلامی” دادگاهی شدند.

“عثمان اسماعیلی” ٢٨ مهرماە ١۴٠٠ توسط ادارەی اطلاعات شهرستان سقز بازداشت و بە یکی از بازداشتگاەهای این منتقل شدە بود و سپس روز پنج‌شنبە ٢٩ مهرماە ١۴٠٠ از بازداشتگاە سقز بە یکی از بازداشتگاەهای سنندج منتقل شدە بود.

این شهروند روز پنج‌شنبە ۶ آبانماە با قید وثیقەی ۵٠ میلیون تومانی بەصورت موقت تا زمان برگزاری دادگاە از زندان مرکزی سنندج آزاد شدە بود.

شایان ذکر است، پیشتر روز یکشنبە ٢۶ ادریبهشت ماە ١۴٠٠، در پروندەای جدا “عثمان اسماعیلی” از سوی دادگاە سقز بەاتهام “تبلیغ علیە رژیم” بە ۶ ماە حبس و “محمود صالحی” بە ٣ ماە حبس کە مدت حبس‌شان بە جریمەی نقدی تبدیل شدە بود و روز چهارشنبە ١٩ خردادماە از زندان آزاد شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.