۵ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: آمار

خودکشی ٢۵٣ نفر در کردستان

چاونیوز: در سال گذشتە (١٣٩٨) حداقل ٢۵٣ تن از صدها نفری کە اقدام بە خودکشی کردەاند جانشان را از دست دادەاند. بە استناد آمارهای مرکز حقوق بشر شرق کردستان، در سال ١٣٩٨، حداقل ٢۵٣ شخص بە دلایل گوناگون بیکاری، فقر، ناامیدی، و مشکلات خانوادگی متاسفانە اقدام بە خودکشی آنها موفق بودە …

ادامه نوشته »

یش از ١٨٠ نفر در کردستان بر اثر سانحە کار جان خود را از دست دادەاند

چاونیوز: یش ١٨٠ کارگر کرد در سال گذشتە (١٣٩٨) بە دلیل حوادث کاری جان خود را از دست دادەاند، جدای از شمار زیادی کە بە دلیل استاندارد نبودن محل و نوع کار همچنین عدم امنیت جانی کارگران زخمی و یا قطع عضو شدەاند. مرکز حقوق بشر شرق کردستان مشخصات ۵۴ تن …

ادامه نوشته »