۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: آمار،نقض،حقوق،بشر،کردستان،چاونیوز

کشتە و زخمی شدن ۴٠ کولبر، بازداشت ١۵٧ فعال سیاسی و اعدام ٧ زندانی کورد در سە ماهە پاییز سال ١۴٠٠

گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران از سوی دستگاە قضایی، نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پاییز ١۴٠٠ بنابر گزارش مرکز آمار “مرکز حقوق بشر کوردستان ایران”(چاونیوز) طی سە ماە پاییز سال جاری بیش از ٣٠٠ مورد نقض حقوق بشر در کوردستان ایران روی دادە …

ادامه نوشته »

گزارش نقض حقوق بشر در کوردستان ایران، طی سە ماهە زمستان ١٣٩٩

چاونیوز: گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران از سوی دستگاە قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران کوردستان ایران طی سە ماە زمستان ١٣٩٩ و فصل چهارم سال، نقض سیستماتیک حقوق بشر در تمامی زمینەهای سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی را تجربە کردە است. …

ادامه نوشته »