۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: کردستان

کشتە و زخمی شدن ٢۴٠ کولبر و کاسبکار کرد در مناطق مرزی کردستان ایران

چاونیوز: ٢۴٠ کولبر و کاسبکار در مناطق مرزی کردستان ایران طی سال ١٣٩٨ خورشیدی کشتە و یا زخمی شدەاند. بنا بە تحقیقات انجام شدە از طرف مرکز حقوق بشر شرق کردستان، از تعداد مجموع ٢۴٠ کولبر فوت شدە، ٧٣ نفر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست دادە …

ادامه نوشته »

طی سال گذشتە ٨۵۴ نفر در کردستان بە اتهام سیاسی بازداشت شدەاند

چاونیوز: در سال ١٣٩٨ خورشیدی، ٨۵۴ نفر در کردستان ایران بە اتهام فعالیتهای سیاسی و امنیتی بر علیە جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدەاند. طبق منابع موثق خبری و حقوق بشری کردستان و ایران، طی مدت سال ١٣٩٨، ٨۵۴ نفر از شهروندان عادی و فعالین سیاسی و مدنی از طرف نهادهای امنیتی …

ادامه نوشته »

مرگ ۴٨ نفر در کردستان ایران بر اثر انفجار مین

چاونیوز: طی سال ١٣٩٨، ۴٨ نفر بر اثر انفجار مینهای کارگذاشتە شدە در کردستان جان خود را از دست دادەاند. مرکز حقوق بشر شرق کردستان اسامی و مشخصات ٢٠ نفر از این تعداد را جهت اطلاع سازمانهای مدافع حقوق بشری ثبت و منتشر کردە است. از تعداد این بیست نفر، ١۴ …

ادامه نوشته »

خودکشی ٢۵٣ نفر در کردستان

چاونیوز: در سال گذشتە (١٣٩٨) حداقل ٢۵٣ تن از صدها نفری کە اقدام بە خودکشی کردەاند جانشان را از دست دادەاند. بە استناد آمارهای مرکز حقوق بشر شرق کردستان، در سال ١٣٩٨، حداقل ٢۵٣ شخص بە دلایل گوناگون بیکاری، فقر، ناامیدی، و مشکلات خانوادگی متاسفانە اقدام بە خودکشی آنها موفق بودە …

ادامه نوشته »

یش از ١٨٠ نفر در کردستان بر اثر سانحە کار جان خود را از دست دادەاند

چاونیوز: یش ١٨٠ کارگر کرد در سال گذشتە (١٣٩٨) بە دلیل حوادث کاری جان خود را از دست دادەاند، جدای از شمار زیادی کە بە دلیل استاندارد نبودن محل و نوع کار همچنین عدم امنیت جانی کارگران زخمی و یا قطع عضو شدەاند. مرکز حقوق بشر شرق کردستان مشخصات ۵۴ تن …

ادامه نوشته »