۵ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: گزارش، نقض، حقوق، بشر، شرق، کردستان، چاونیوز

کشتە و زخمی شدن ۵٩ کولبر، زندانی و بازداشت ١٠۶ فعال سیاسی، اعدام ١۵ زندانی کرد

کشتە و زخمی شدن ۵٩ کولبر، زندانی و بازداشت ١٠۶ فعال سیاسی، اعدام ١۵ زندانی کرد (گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران از طرف دستگاه قضا، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سە ماهە نخست سال ١٣٩٩) کردستان ایران در سال جدید(١٣٩٩) و سە …

ادامه نوشته »

کشتە و زخمی شدن ٢٢ کولبر، بازداشت ۶۶ فعال سیاسی در دوماهە اول سال ١٣٩٩

چاونیوز:  (گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران توسط نهادهای نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران) در حالی کە کروناویروس تمامی کشورهای جهان را کم و بیش بە این اپیدمی درگیر کردە است و سیستمهای جهانی برای مقابلە با این بیماری در حال برنامەریزی برای همکاری و …

ادامه نوشته »